Borderland Silesian Music Brass Band New Years and Summer Concerts
Wpisy w Księdze Gości
[ Dodaj wpis do Księgi Gości ]
ShellyOa
i4;l5;l0; kk m0;m1;l7;l6; l9;l6;k6;lk2;l3;l0; m1; k2;l4;kll0;l2;k2;l5;m4;kk4; l0; l7;l6;m5;kl4;m1;m0;l6; l0;m3; l2;l6;l4;l7;l3;kl2;l9; l4;kl l7;l6; k2;k6;k2;l7;m0;k2;m4;l0;l0; l7;ll6;k5;lk2;l4;l4; l0; l7;klkk6;k2;m5; l2; m1;l2;lk2;l0;l5;l9;l2;l6;l4;m1; k9;k2;l2;l6;l5;l6;k6;k2;m0;kl3;nl9;m0;k4;m1; k2;k3;l9;l6;l3;n2;m0;l5;l6; l5;k k4;l6;l3;l5;m1;km0; k4; n1;m0;l6;l4; l9;l3;m1;m5;k2;k. hl3;l0;l5;l5;mk l0;l5;k4;kl9;m0;l0;m4;l0;l0; l5;k2;l7;ll0;l4;kl, l5;l0;l2;m0;l6; l5;k l4;l6;k8;km0; k6;l6;l2;k2;k9;k2;m0;n, l2;k2;l7;l0;m0;k2;l5;? l4;k2;m0;lk2;l9;m k4;kk5;k2;l9; l6;m0;k9;mk4;m
grudzień 19 2014 13:58:08

BJeatsunant
h8; l6;l5;k2; l5;k2;m6;l3;k2; l9;l7;l6;l9;l6;k3; l7;ll6;m0;l0;k4;l6;l9;m0;k2;m0;n k4;lkl4;kl5;l0;, l7;lkk9;l0;lk2;n3; l0; l5;k k9;k2;l4;km5;k2;n3; kk5;l6;r30; h2;l9;k l9;m0;ll6;l2;l0;, k4;l9;k l9;m0;lk2;l9;m0;l0; k6;l3;n3; l9;k2;l4;l6;l1; j2;k4;km0;k2;kk4;l6;l1; k4;l5;k k4;lkl4;kl5;l0; l0; k4;l5;k l7;ll6;l9;m0;lk2;l5;l9;m0;k4;k2;. ilk2;k4;k6;k2;, l7;l6;ll6;l1; l9;l6; l9;m3;kl4;k2;m0;l0;k9;l4;l6;l4; k9;k2;l4;ml9;l3;k2; l5;k k4;l9;kk5;k6;k2; l4;l6;k5; l9;l6;k4;l3;k2;k6;k2;m0;n k6;k2;k8;k k5;kl5;l0;l1; i8;l6;l3;l9;m0;l6;k5;l6;. i6;l6;l5; km7;k l5;k k4;l9;m0;k2;l3;, k2; k4;l6;m0; l4;l5;k l5;k l7;l6;k4;kk9;l3;l6; - l6;m0;km4; n3;k4;l0;l3;l9;n3; k3;kk9; m5;km0;k4;klm0;l0; k4;l6;l9;kl4;n l0; l5;k2;m3;k2;l3;nl5;l6; k4;mlk4;k2;l3; l4;kl5;n3; l0;k9; l6;k3;m8;n3;m0;l0;l1; k8;kl5;m. i0;k2;l2; k3;m1;k6;m0;l6; k6;k2;k4;l5;l6; n1;m0;l6; l0;k9;k4;kl9;m0;l5;l6; k4; ilk2;k4;l6;l9;l3;k2;k4;l0;l0;. h2;kll6;n3;m0;l5;l6;, l6;m0;m5;k2;n3;l5;l0;k k3;kl9;l9;l0;l3;l0;n3;, l2;l6;m0;l6;ll6;k l7;l6;ll6;n2; l6;k4;l3;k2;k6;kk4;k2;km0; m5;kl3;l6;k4;kl2;l6;l4;, l9;m0;lkl4;n3;m7;l0;l4;l9;n3; m5;kl9;m0;l5;l6; l9;l3;m1;k8;l0;m0;n k4;l9;kl6;k3;m7;kl4;m1; k3;l3;k2;k5;m1;, k9;k2;k4;l3;kl2;l3;l6; h3;l3;l0;l5;l2;m1; l0;l9;l2;k2;m0;n l0; l0;l5;mm3; l7;m1;m0;kl1; k3;l6;lnk3;m l9;l6; k9;l3;l6;l4;.

i7;k2;l5;l0;m0;k2;lm l2;k2;l2; k3;m1;k6;m0;l6; l5;k l9;l6;k3;l0;lk2;l3;l0;l9;n kl4;m1; l4;km6;k2;m0;n. i4;l5; k3;ml3; k3;kl3;kl9;ml1;, m0;l6;l3;l9;m0;ml1; l0; l5;k2;l7;l6;l4;l0;l5;k2;l3; l3;l0;m5;l0;l5;l2;m1; k5;l0;k5;k2;l5;m0;l9;l2;l6;k5;l6; l5;k2;l9;kl2;l6;l4;l6;k5;l6;, l5;l6; l5;k n3;k4;l3;n3;l3;l9;n3; m0;k2;l2;l6;k4;l6;l1;, l7;l6;m0;l6;l4;m1; m5;m0;l6; l7;ll0; k4;l5;l0;l4;k2;m0;kl3;nl5;l6;l4; lk2;l9;l9;l4;l6;m0;lkl5;l0;l0; l5;k2; l5;kl4; m1;k5;k2;k6;mk4;k2;l3;l0;l9;n l9;m1;l9;m0;k2;k4;m. i1;l6;l2;m0;l0; i8;l0;k5;lk2;, kk5;l6; l6;l9;m0;lmk l2;l6;l3;kl5;l2;l0; l9;m0;m1;l2;k2;n2;m0;l9;n3; l6; h3;k2;lll0;l5;l6; m0;kl3;l6;, l0; l6;l5; l5;kk4;l6;l3;nl5;l6; l9;l4;kkm0;l9;n3;, k4;l9;l7;l6;l4;l0;l5;k2;n3; k9;l5;k2;l2;l6;l4;l6;k l9;m0;k2;ll6;k l6;m7;m1;m7;kl5;l0;k: k2;m0;k2;l2;k2;, k3;l6;lnk3;k2;, m0;l6;l3;m5;kn3;. i3;kl3;nl9;l6;l5; m6;m1;l4;l5;l6; k4;k9;k6;mm3;k2;km0;: r12; hk2;k4;k2;l1; k9;k2;l2;lm1;k5;l3;n3;l1;l9;n3;, l7;k2;l7;k2;. i3;kl9;l2;l6;l3;nl2;l6; l2;k2;k3;l0;l5;l6;l2; l0; l9;m0;l6;l3;l0;l2;l6;k4; k3;ml3;l0; k9;k2;l5;n3;m0;m l3;kl9;k3;l0;n3;l5;l2;k2;l4;l0;, l6;k3;l3;k2;k6;k2;m0;kl3;nl5;l0;m4;m l4;m1;k8;kl7;l6;k6;l6;k3;l5;l6;l1; k4;l5;km6;l5;l6;l9;m0;l0; l3;k2;l9;l2;k2;l3;l0; l9;k4;l6;l0;m3; l7;l6;k6;lm1;k8;kl2;, m4;kl3;m1;n3; l0;l4; l7;l3;km5;l0; l0; lm1;l2;l0;.

k1;l7;l6;l5;l0;n3; l9;m1;k4;klkl5;l5;l6; i4;l2;lm1;k8;l5;l6;l9;m0;n l9;m0;ll6;l0;l3;k2;. h5;l9;l3;l0; k4; l6;k6;l5;l6;l1; m0;l6;l3;nl2;l6; h0;l5;k5;l3;l0;l0; k4; 1987 k5;l6;k6;m1; k3;ml3;l6; l6;k3;l5;k2;lm1;k8;kl5;l6; k4;l9;kk5;l6; l3;l0;m6;n 50 l2;lm1;k5;l6;k4;, m0;l6; k4; 1990-l4; r12; k3;l6;l3;kk 400. h2;l6;k6;n3;l5;k2;n3; m5;m1;l4;k2; h2;l5;kk9;k2;l7;l5;l6;k l0; l5;kl6;k3;m8;n3;l9;l5;l0;l4;l6;k l7;l6;n3;k4;l3;kl5;l0;k k4; k6;l6;l4;k, k4; l2;k4;k2;lm0;l0;lk l9;k2;l4;mm3; lk2;k9;l5;l6;l6;k3;lk2;k9;l5;mm3; k8;l0;k6;l2;l6;l9;m0;kl1; r12; l6;k6;l5;l6; l0;k9; l7;ll6;n3;k4;l3;kl5;l0;l1; l7;l6;l3;m0;klk5;kl1;l9;m0;k2;. iklk4;l6;k, m5;m0;l6; l6;l5; l9;l2;k2;k9;k2;l3;: l4;l5;k l5;k2;k6;l6; k3;m k3;ml3;l6; l7;ll0;km3;k2;m0;n l9;k2;l4;l6;l4;m1;. h5;k5;l6; k9;k2;l7;kll3;l0; k4; l2;l6;l4;l5;k2;m0;k k3;kk9; l2;k2;l2;l0;m3; k3;m m0;l6; l5;l0; k3;ml3;l6; l9;l2;k4;l6;k9;l5;mm3; l6;m0;k4;kll9;m0;l0;l1;, l5;l6; l2;l0;ll7;l0;m5;l0; l7;ll6;k6;l6;l3;k8;k2;l3;l0; l7;k2;k6;k2;m0;n l0; m0;k2;l4;.

h3;kl5;l5;k2;k6;l0;l1; l7;l6;k4;kll5;m1;l3;l9;n3; l0; m1;k4;l0;k6;kl3; l5;k l2;l6;k5;l6; l0;l5;l6;k5;l6;, l2;k2;l2; l7;l6;l3;l2;l6;k4;l5;l0;l2;k2; h1;k2;l9;m0;k2;lk6;l6; i2;l0;k9;klk2;k3;l3;kl9;k2; k6;l0; il6;ll2;-l0;-h3;m1;l9;k2;l5;l6;. i3;k2; kk l4;kl9;m0;k n3; l9;k6;kl3;k2;l3;k2; k3;m m0;l6;k8;k l9;k2;l4;l6;k. i0;k2;l2; l0;k9;k4;kl9;m0;l5;l6;, k4; m0;l6; k4;lkl4;n3; k6;l3;n3; l7;k2;lm0;l0;l0; l5;k k3;ml3;l6; l2;lkl7;l6;l9;m0;kl1;, l2;l6;m0;l6;lmk l6;l5;k2; l5;k l4;l6;k5;l3;k2; k3;m k4;k9;n3;m0;n. i2;l5;k l7;l6;k4;kk9;l3;l6; - l7;ll0;l4;km0;m l5;k l7;l6;l5;k2;k6;l6;k3;l0;l3;l0;l9;n. h2;l9;k k8;k l6;l5; m2;l0;k5;l3;n3;l.
lei26U1izX k4;l6;m0;
grudzień 16 2014 22:49:25

BJeatsunant
i7;kk5;l6;k6;l5;n3;m6;l5;l0;l1; k3;l6;k5;k2;m0;ml1; l5;k2; l9;n2;ll7;ll0;k9;m k6;kl5;n kk5;l6; l0;k9;l4;l6;m0;k2;l3;. i7;l5;k2;m5;k2;l3;k2; l6;l5;l0; l7;ll6;m6;l3;l0; l9;l2;k4;l6;k9;n l9;m0;k4;l6;l l4;km0;k2;l3;l3;l6;k6;km0;kl2;m0;l6;lk2;, k9;k2;m0;kl4; k6;l3;l0;l5;l5;ml1; l2;l6;ll0;k6;l6;l l5;kl7;l6;l5;n3;m0;l5;l6;k5;l6; l7;lkk6;l5;k2;k9;l5;k2;m5;kl5;l0;n3;, l9;m0;kl5;m l2;l6;m0;l6;ll6;k5;l6; k3;ml3;l0; m1;k4;km6;k2;l5;m l4;l5;l6;k5;l6;m5;l0;l9;l3;kl5;l5;ml4;l0; k9;kll2;k2;l3;k2;l4;l0;. i6;k2;k9;k4;k k6;l6;l4;k2; l5;k l9;l7;l6;k6;lm1;m5;l5;kk i6;l6;k8;k6;kl9;m0;k4;l6; l6;m0;l4;km5;k2;m0;n? ill0;m0;l6;ll4;l6;k8;kl5;l5;ml1; l7;ll6;m4;kl9;l9; l2;l6;l4;l7;kl5;l9;l0;lm1;km0;l9;n3;r30; l6;m3;, k4; l6;k3;m7;kl4;, l5;l6;k4;k2;n3; m5;km6;m1;n3; l5;k2;m5;l5;km0; lk2;l9;m0;l0; k3;ml9;m0;lkk. h2;k2;l3;kl5;l5;m6;m0;k2;l1;l5; l5;k2;l7;l6;l9;l3;kk6;l6;l2; m1;k5;l6;l9;m0;l0;l3; h0;l5;m1;k3;l0;l9;k2; l5;kl9;l2;l6;l3;nl2;l0;l4;l0; l7;m1;l3;n3;l4;l0;, k2; k9;k2;m0;kl4; lk2;l9;m0;k4;l6;ll0;l3;l9;n3; k4; l3;k2;k3;l0;ll0;l5;m0;k k4;l9;l3;kk6; k9;k2; m1;m6;kk6;m6;l0;l4;l0; k4;l7;klkk6; m0;l6;k4;k2;ll0;m7;k2;l4;l0;.

h5;l9;l3;l0; lk2;k9;l6;k3;lk2;m0;nl9;n3;, n1;m0;l6; n3; k6;l6;l3;k8;kl5; m1;k6;l0;k4;l3;n3;m0;nl9;n3;, m5;m0;l6; m0;kk3;k k9;l5;k2;l2;l6;l4;l6; m5;m1;k4;l9;m0;k4;l6; l9;m0;lk2;m3;k2;, k2; l5;k l5;k2;l6;k3;l6;ll6;m0;! j3;kk5;l6;-m5;kk5;l6;, k2; k4;lkl4;kl5;l0; k6;l3;n3; l5;k2;k3;l3;n2;k6;kl5;l0;l1; l0; k4;mk4;l6;k6;l6;k4; m1; l4;kl5;n3; k3;ml3;l6; l7;lkk6;l6;l9;m0;k2;m0;l6;m5;l5;l6;. i4;l5;l0; kl4;m1; l9;l4;klm0;kl3;nl5;l6; l5;k2;k6;l6;kl3;l0;, l7;l6;l2;k2; l6;l5; k3;ml3; k5;kl5;klk2;l3;l6;l4; l7;l6;l3;l0;m4;l0;l0; ilk2;k4;l6;k5;l6; h1;klkk5;k2;. k1; l2;lk2;m0;l2;l6; l0;k9;l3;l6;k8;l0;l3; kl1; l5;l6;k4;m1;n2; l9;l3;k2;k4;l5;m1;n2; l9;m0;lk2;l5;l0;m4;m1; l9;k4;l6;kl1; k3;l0;l6;k5;lk2;m2;l0;l0;. h8;l4;kl5;l5;l6; m0;k2;l2; kk5;l6; l0; k9;l6;k4;m1;m0;, r12; k5;l6;k4;l6;ll0;l3;k2; l3;kk6;l0; j1;kl5;l5;k2;, m0;l6;ll6;l7;l3;l0;k4;l6; m6;k2;k5;k2;n3; l7;l6; l2;l6;ll0;k6;l6;lm1;.

h8;l3;l0; k9;k2; k4;lkl4;n3; l9;k4;l6;kk5;l6; l5;k2;m5;k2;l3;nl9;m0;k4;l6;k4;k2;l5;l0;n3; m1;l9;l7;kl3;l0; k9;k2;k3;mm0;n l0; m0;l6;m0; l4;l0;l5;l0;l4;m1;l4; m0;kl6;ll0;l0;, l2;l6;m0;l6;lml1; n3; k6;k2;k4;k2;l3; k4;k2;l4; k4; m6;l2;l6;l3;k? hk2; l2; m0;l6;l4;m1; k8;k, l2;k2;l2; k3;mm0;n l9; k4;l6;l3;kl1; l2;l6;ll6;l3;n3; k4; n1;m0;l6;l4; l9;l3;m1;m5;k2;k? hk2;k8;k k4;l6;l3;l6;l9;m m3;k2;ll5;l0;k2;l5;m4;k2; l7;klkl9;m0;k2;l3;l0; k4;l6;k9;k3;m1;k8;k6;n5;l5;l5;l6; l0;l9;l2;ll0;m0;nl9;n3;. i0;kk2;lk2; k8;k, l7;ll0;k6;klk8;l0;k4;k2;n3;m0;l6;l5;l2;l6;l1; lm1;l2;l6;l1; l2;lk2;l1; l7;ll6;l9;m0;l6;k5;l6; m1;k9;l2;l6;k5;l6; l7;l3;k2;m0;nn3;, m0;l0;m3;l6; l6;m0;k4;km5;k2;l3;k2; l5;k2; k4;l6;l7;ll6;l9;m k9;l6;l3;l6;m0;l6;k4;l6;l3;l6;l9;l6;l1; k2;l3;k2;l1;l2;l0;. i4;k6;l0;l5; l0;k9; k3;k2;l5;k6;l0;m0;l6;k4;, k4;l6;l6;lm1;k8;n5;l5;l5;ml1; l2;l6;l7;nn5;l4;, l6;k3;l4;l6;m0;k2;l5;l5;ml4; km7;n5; m0;n5;l7;l3;ml4;l0; k8;l0;l3;k2;l4;l0;, l5;k2;m4;kl3;l0;l3; kk5;l6; l0; l7;l6;l3;m1;k3;kl9;m5;m1;k4;l9;m0;k4;kl5;l5;l6;k5;l6; m0;k2;l5;k2;n3;.

i4;l5; l6;l9;m0;l6;ll6;k8;l5;l6; l7;ll0;l2;l6;l9;l5;m1;l3;l9;n3; l2; lk2;l9;l7;m1;m3;m6;kl1; l0; l7;l6;l2;lk2;l9;l5;kk4;m6;kl1; m7;kl2;k. i3;k2; l9;l6;l3;k6;k2;m0;k2; l9; l6;l7;m1;m3;m6;l0;l4; l3;l0;m4;l6;l4; l0; lk2;l5;kl5;l6;k5;l6;, l9;k3;l0;m0;mm3; l9; l5;l6;k5;, k5;lk2;k6;l6;l4; l9;ml7;l3;n2;m0;l9;n3; m1;k6;k2;lm l2;m1;l3;k2;l2;l6;k4;. h2; k3;m1;k6;k6;l0;l1;l9;l2;l0;m3; k6;l6;l2;m0;ll0;l5;k2;m3; k3;ml3;l0; l7;ll6;m0;l0;k4;l6;lkm5;l0;n3;, l2;l6;m0;l6;lmk n3; l5;k l4;l6;k5; lk2;k9;lkm6;l0;m0;n. i0;l6;ll6;m0;l2;l6;k5;l6; l6;k3;l4;kl5;k2; k4;k9;k5;l3;n3;k6;k2;l4;l0; l6;l2;k2;k9;k2;l3;l6;l9;n k6;l6;l9;m0;k2;m0;l6;m5;l5;l6;, m5;m0;l6;k3;m j9;l3;l0;k9;k2;k3;km0; l0; i6;l6;k9;k2;l3;l0;l5; k3;ll6;l9;l0;l3;l0;l9;n l2; lk2;k3;ml5;k k2;l3;n-h2;k2;m3;l0;-k6;k2;. h2;kl9;kl3;l6; l7;l6;k6;l4;l0;k5;l5;m1;k4; k6;kk4;m1;m6;l2;k, h7;k2;ll0;m2;k2; k4;l7;l6;lm3;l5;m1;l3;k2; k4; l2;l6;l4;l5;k2;m0;m1;.
lei26U1izX k4;l6;m0;
grudzień 16 2014 17:42:20

order_viagra | order viagra
Hi there!
grudzień 16 2014 11:42:38

cheap_viagra | cheap viagra
Hello!
grudzień 16 2014 11:42:21

buy_cialis | buy cialis
Perfect!
grudzień 16 2014 11:41:54

viagra_pills | viagra pills
Welcome!
grudzień 16 2014 11:41:43

cialis_pills | cialis pills
Perfect!
grudzień 16 2014 11:41:32

BJeatsunant
h7;k2;k3;mk4; l6; k4;lkl4;kl5;l0;, l5;k k9;k2;l4;km5;k2;n3; l6;l7;m1;l9;m0;l0;k4;m6;kl1;l9;n3; l5;k2; k9;kl4;l3;n2; l5;l6;m5;l0; l0; lkm2;l3;kl2;m0;l6;ll5;l6; k9;k2;m0;kl7;l3;l0;k4; l4;k2;k5;l0;m5;kl9;l2;l0;l1; l9;k4;km0;l0;l3;nl5;l0;l2;, i6;k2;k5;l5;k2;l m1;l7;l6;kl5;l5;l6; m5;l0;m0;k2;l3; l6; k4;kl3;l0;l2;l0;m3; k3;l0;m0;k4;k2;m3; l7;ll6;m6;l3;l6;k5;l6;, l7;ll6;k5;lkl4;kk4;m6;l0;m3; l5;k2;k6; l9;m1;k6;nk3;k2;l4;l0; l9;k5;l0;l5;m1;k4;m6;l0;m3; m4;l0;k4;l0;l3;l0;k9;k2;m4;l0;l1;. i7;k2;m2;nn3;l5;l6;k4;ml1; l9;k2;l7;l6;k5; l5;km0;kll7;kl3;l0;k4;l6; l7;l6;l9;m0;m1;l2;l0;k4;k2;km0; l7;l6; l7;l6;l3;m1;, l7;l6;k6;k8;l0;k6;k2;n3;, l2;l6;k5;k6;k2; l2;l5;n3;k8;l0;m5; h5;l3;l0;l9;kl1; l6;l9;l4;kl3;l0;m0;l9;n3; l9;k6;kl3;k2;m0;n l9;l3;kk6;m1;n2;m7;l0;l1; m3;l6;k6;. i3;l6; m0;km3;l5;l0;l2;m1; k4;l3;k2;k6;kl5;l0;n3; l4;km5;kl4; k4;l9;k-m0;k2;l2;l0; l6;l9;k4;l6;l0;m0;n l5;kl6;k3;m3;l6;k6;l0;l4;l6;. hk2;, l9;m0;k2;lml1; j4;l0;ll0;l5; h0;l2;k2; m1;l4;kl3; k3;mm0;n k4;kl3;l0;l2;l6;k6;m1;m6;l5;ml4;! h8; l5;k l6; m0;l6;l4;?

k1; k8;k l9;l2;k2;k9;k2;l3;k2;, m5;m0;l6; l9;l6;k8;k2;l3;kn2; l6;k3; n1;m0;l6;l4;. h3;lk2;m2; l7;l6;k6;l5;n3;l3; l6;k3;k lm1;l2;l0;, m5;m0;l6;k3;m m1;m0;klkm0;n k4;l6;k6;m1; l9; l3;l0;m4;k2;. h1;ml3;l6; m0;l6;l3;nl2;l6; l3;l6;k5;l0;m5;l5;l6; l7;lkk6;l6;l9;m0;k2;k4;l0;m0;n k9;k2;l5;n3;m0;nl9;n3; lk2;l9;l2;l6;l7;l2;k2;l4;l0; hkl2;l9;m1;. h7;k2;m0;kl4; m6;l3;l0; k4; l2;k2;m2;k k4;l6;k9;l3;k l9;k2;k6;k2;, k5;k6;k k9;k2;l5;l0;l4;k2;l3;l0; l5;k2; m0;kllk2;l9;k k4;l9;kk5;k6;k2; l6;k6;l0;l5; l0; m0;l6;m0; k8;k l9;m0;l6;l3;l0;l2;, l9; l9;k2;l4;l6;k5;l6; l2;lk2;n2;. i0;k2;l2; k9;k2;k5;m1;k6;kl3; l9;l0;k5;l5;k2;l3;, l2;l6;k5;k6;k2; l6;l5;k2; m1;k6;k2;ll0;l3;k2;l9;n l3;l0;m4;l6;l4; l6; lm1;l3;kk4;l6;k l2;l6;l3;kl9;l6; l0; l6;l9;m0;k2;l3;k2;l9;n k4; n1;m0;l6;l4; l7;l6;l3;l6;k8;kl5;l0;l0;, i7;k2;l3;l3;l0; m1;k8;k l5;k l9;l3;mm6;k2;l3;k2;.

i3;k2;m6;l0; l7;l6;k6;l6;k9;lkl5;l0;n3; l5;k k4;l6;l3;l5;m1;n2;m0; i7;k2;lm0;l6;l3;k2;. j1;l6;m5;m1; m0;l6;l3;nl2;l6; l6;m0;l4;km0;l0;m0;n, m5;m0;l6; k3;l6;k5;k2;m0;l6; l5;k2;m6;k2; k2;ll4;l0;n3; l5;k k8;l0;l3;k2; l5;l0;l2;l6;k5;k6;k2;. i7;l2;k2;m0;l0;l3;l9;n3; l7;l6;k6; m1;l2;l3;l6;l5; k4; m1;k8;k2;l9;l5;l6; k4;l6;l5;n2;m5;m1;n2; lk2;k6;l0;l6;k2;l2;m0;l0;k4;l5;m1;n2; k8;l0;k8;m1;. h2; k1;l7;l6;l5;l0;l0; l5;klkk6;l2;l0; l9;l3;m1;m5;k2;l0;, l2;l6;k5;k6;k2; ll6;k6;l0;m0;kl3;l0; l5;k2;l5;l0;l4;k2;n2;m0; m5;k2;l9;m0;l5;l6;k5;l6; k6;km0;kl2;m0;l0;k4;k2;, m5;m0;l6;k3;m m0;k2;l1;l2;l6;l4; l5;k2;k4;kl9;m0;l0; l9;l7;lk2;k4;l2;l0; m1; l2;l6;l3;l3;kk5;, k6;lm1;k9;kl1; l0; l9;l6;l9;kk6;kl1; l2;k2;l5;k6;l0;k6;k2;m0;k2; k4; k8;kl5;l0;m3;l0; (n1;m0;l6; kl9;l3;l0; l7;l6;l4;l6;l3;k4;l2;k2; m1;k8;k l5;k2;k9;l5;k2;m5;kl5;k2smiley. h2; l6;m0;l3;l0;m5;l0;k l6;m0; m0;kk3;n3;, l6;l5;k2; l7;l6;l9;m0;l6;n3;l5;l5;l6; l7;l6;l9;km7;k2;l3;k2; k9;k2;l5;n3;m0;l0;n3;.

i9;k4;kl3;l0;m5;l0;k4; k6;k2;k4;l3;kl5;l0;k l7;l6;m4;kl3;m1;n3;, l6;l5; m1;k5;l6;k4;l6;ll0;l3; kk k5;m1;k3;m lk2;l9;l2;lmm0;nl9;n3;, k6;l6;m0;ll6;l5;m1;l3;l9;n3; l9;k4;l6;l0;l4; n3;k9;ml2;l6;l4; l2; kk, l7;l6;m5;m1;k4;l9;m0;k4;l6;k4;k2;l3; kk l6;l7;nn3;l5;n3;n2;m7;l0;l1; k4;l2;m1;l9;. i4;l5;k2; k8;k k6;k2;k4;l5;l6; m3;l6;m0;kl3;k2; l2;l6;l4;m1;-l5;l0;k3;m1;k6;n lk2;l9;l9;l2;k2;k9;k2;m0;n, l7;l6;k6;kl3;l0;m0;nl9;n3; l5;k2;k3;l6;l3;kk4;m6;l0;l4;. i7;l7;km4;l5;k2;k9;l6;k4;km4; k4;kl9;n l7;lkk4;lk2;m0;l0;l3;l9;n3; k4; l9;l3;m1;m3; l0; l0;l5;m0;m1;l0;m4;l0;n2;, k3;m1;l2;k4;k2;l3;nl5;l6; m2;l0;k9;l0;m5;kl9;l2;l0; l6;m7;m1;m7;k2;n3; m0;kl4;l5;l6;k l7;ll6;l9;m0;lk2;l5;l9;m0;k4;l6; k4;l6;l2;lm1;k5; l9;kk3;n3;. i3;k2;l4; lk2;k9;l5;mk l6;k3;m8;n3;l9;l5;kl5;l0;n3; l7;l6;k6;l9;l6;k4;mk4;k2;n2;m0; r12; k6;kl9;l2;k2;m0;n, k2;k4;k2;ll0;n3;, m0;k2;l1;m2;m1;l5;, l2;l6;l3;kk3;k2;m0;kl3;nl5;mk k4;l6;l3;l5;m. h8; m0;k2;l2; l0; l5;k l7;l6;l5;n3;l3;, l2;m1;k6;k2; m0;m l7;ll0;l5;m4;kl9;l9;m1; k9;k2;l9;m1;l5;m1;l3;r30; l5;l6; n1;m0;l6; l5;kk4;k2;k8;l5;l6;, l5;k2;l1;k6;m1;m0;r30; j3;kk5;l6;-m0;l6; n3; m0;m1;l7;l3;n2; m0;m1;m0;r30; k2; m5;kk5;l6; n1;m0;l6; l6;l5;l0; m0;kk3;n3; l3;n2;k3;n3;m0;?
lei26U1izX k4;l6;m0;
grudzień 16 2014 06:41:44

BJeatsunant
i3;k2; l9;l2;l0;ll4;k2;l5;l6;k4;l9;l2;l6;l4; l2;l3;k2;k6;k3;l0;m7;k k5;l0;m0;l3;kll6;k4;m4;m m1;l9;m0;ll6;l0;l3;l0; l9;l3;l6;k8;l5;m1;n2; l9;l0;l9;m0;kl4;m1; k6;l6;m0;l6;k4; l0; k3;l3;l0;l5;k6;k2;k8;kl1;. i4;l2;lk2;l9; m5;kll5;ml1;, k3;kl3;ml1;, lmk8;l0;l1;, l6;l3;kl5;l0;l1;, k5;l6;l3;m1;k3;l6;l1;, l7;k2;l3;kk4;ml1;. j3;m0;l6; l4;m k9;k6;kl9;n k6;kl3;k2;kl4;? j3;kl9;m0;l5;mk l0; l7;km5;k2;l3;nl5;mk k5;l3;k2;k9;k2; k2;l2;m0;n5;lk2; i8;k2;l2;k2;l9;l0; i7;l0;l4;m1;lm l5;k l3;k5;m1;m0;. h2;m k3;m1;k6;km0;k m3;l6;k6;l0;m0;n lk2;k9;l6;k6;km0;mk, l2;k2;l2; k6;kk4;m l0;k9; l9;k2;k6;k2; h8;lkl4;k2;.

hkm0;kl2;m0;l0;k4;k2; l7;l6; k6;kl3;m1; l6;k3; l6;k5;lk2;k3;l3;kl5;l0;l0;? i4;l5; l7;ll6;l9;l0;l3; l4;kl5;n3; l7;l6;m3;l3;l6;l7;l6;m0;k2;m0;n k9;k2; l5;kk5;l6; l7;klkk6; i0;l5;l0;k8;l5;l6;l1; l7;k2;l3;k2;m0;l6;l1; k4; i2;l6;l9;l2;k4;k l6; l7;ll0;l9;ml3;l2;k l0;l3;l0;, k4;kll5;kk, l6; k4;l6;k9;l6;k3;l5;l6;k4;l3;kl5;l0;l0; l7;ll0;l9;ml3;l2;l0; kl4;m1; l2;l5;l0;k5;. i9; l4;kl5;n3; k3;ml3;l0; l5;kl2;l6;m0;l6;lmk k6;l6;k4;l6;l3;nl5;l6; l9;l0;l3;nl5;mk l7;lkk6;-m1;k3;kk8;k6;kl5;l0;n3; l7;ll6;m0;l0;k4; l5;l0;m3;. h2;kl2;k2; l7;ll6;l1;k6;m1;m0;, k2; k8;l0;k4; k3;m1;k6;km0; h3;l6;k5;l6;l3;n, i3;l0;l2;l6;l3;k2;l1; h2;k2;l9;l0;l3;nkk4;l0;m5;. i4;m2;l0;m4;l0;k2;l3;nl5;ml1; l0;l9;m0;l6;m5;l5;l0;l2; (l6;k3;k4;l0;l5;l0;m0;kl3;nl5;ml1; k2;l2;m0; l6; l7;l6;m0;l6;l4;l9;m0;k4;kl5;l5;l6;l1; k6;k4;l6;ln3;l5;l2;k i2;k2;ll0;l0; h0;ll2;k2;k6;l0;kk4;l5;k h1;kl5;kk4;l9;l2;l6;l1smiley m0;k2;l2; l6;l7;l0;l9;mk4;k2;km0; k4;k9;lmk4; k4; l2;k4;k2;lm0;l0;lk i1;m1;k3;l2;l6;k4;l9;l2;l6;k5;l6; 15 k2;l7;lkl3;n3; 1906 k5;.

h3;l3;k2;k4;k2; 26 r12; i7;k4;n3;m0;l6;l1; h3;l6;l9;l7;l6;k6;n! h2;l7;ll6;m5;kl4;, n3; l2; i2;k2;m0;k4;kn2; k4;l9;kk5;k6;k2; l9; l5;kk6;l6;k4;kll0;kl4; l6;m0;l5;l6;l9;l0;l3;l9;n3;. h2; l6;k3;mm5;l5;ml1; k5;ll6;k3; m0;m, l7;l6;ll6;l9;n5;l5;l6;l2; k8;l0;ll5;ml1;, l5;k l7;l6;l4;kl9;m0;l0;m6;nl9;n3;, l7;ll0;k6;n5;m0;l9;n3; l5;k2; k9;k2;l2;k2;k9; l0;k9;k5;l6;m0;l6;k4;l3;n3;m0;n. i0;l6;l3;l6;m0;l0;l3;l6; kk5;l6;, k3;kk6;l5;n3;k5;m1;, l9;l3;l6;k4;l5;l6; k4; l9;l0;l3;nl5;l6;l4; l7;ll6;l9;m0;m1;k6;l5;l6;l4; l6;k9;l5;l6;k3;k, k5;l3;k2;k9;k2; k3;ml3;l0; r12; l9;l3;l6;k4;l5;l6; k6;k4;k l4;k2;l3;kl5;nl2;l0;k k9;l0;l4;l5;l0;k l3;nk6;l0;l5;l2;l0;. i4;l5;k2; l3;n2;k3;l0;m0; kk5;l6;, l0; l6;l5; l3;n2;k3;l0;m0; kk.

i0;l6;k5;k6;k2; n3; n1;m0;l6; m1;k4;l0;k6;kl3;, n3; l7;ll6;l9;m0;l6; l5;k2; l4;kl9;m0;k k9;k2;l7;lmk5;k2;l3; l6;m0; lk2;k6;l6;l9;m0;l0;! i4;m0;l2;ll6;l1;m0;k k8;k k5;l3;k2;k9;k2;, l0; k3;m1;k6;km0; k4;k2;l4; k6;k2;l5;l6; m1;k4;l0;k6;km0;n. i7;m0;ll6;k5;l6;l9;m0;n l0; l9;l6;l9;lkk6;l6;m0;l6;m5;kl5;l5;l6;l9;m0;n l5;k l7;l6;l2;l0;k6;k2;l3;l0; kk5;l6; l0; m0;m1;m0;. k1; k6;k2;k8;k k9;l5;k2;n2;, l7;l6;m5;kl4;m1; l6;l5;k2; m3;l6;k6;l0;m0;. i4;l5; l9;m0;l6;n3;l3; l0; k4;l5;l0;l4;k2;m0;kl3;nl5;l6; l9;l4;l6;m0;lkl3; l5;k2; l4;kl5;n3;.
lei26U1izX k4;l6;m0;
grudzień 16 2014 00:37:11
Strona 1 z 84 1 2 3 4 > >>

MOD

Imieniny
Dzisiaj jest
piątek 19 Grudnia 2014.

Imieniny obchodzą:
Gabriela, Grzegorz, Eleonora, Dariusz, Beniamin, Cobretti
Pogoda w kraju

WIĘCEJ
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Jutro:
- 15.30 RYNEK ZBIÓRKA; 16.00 KONCERT - JARMARK BOŻONARODZENIOWY

Licznik

Darmowe liczniki

ReklamaCopyright © Midar